Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на специализирани ветеринарномедицински знания

Description

Description

Решава проблеми извън компетентността на общопрактикуващ ветеринарен лекар.

URI на понятието

Status

released