Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на външните фактори, оказващи влияние на дружествата

Description

Description

Извършва проучвания и анализи на външни фактори, свързани с дейността на дружествата, например клиентите, положението на пазара, конкурентите и политическата ситуация.

Връзки

URI на понятието

Status

released