Skip to main content

Show filters

Hide filters

събиране на референтни материали за артистично произведение

Description

Description

Събира образци на материалите, които се очаква да бъдат използвани в процеса на създаване, особено ако желаната творба изисква намесата на квалифицирани работници или специфични производствени процеси.

Връзки

URI на понятието

Status

released