Skip to main content

Show filters

Hide filters

обслужване на преса за сплескване

Description

Description

Обслужва преса за сплескване, например с кривошипна преса, предназначена за образуване на горещи или студени метали чрез използване на високоенергийна сила и разделителни матрици, следи я и работи с машината в съответствие с разпоредбите.

URI на понятието

Status

released