Skip to main content

Show filters

Hide filters

преподаване на методи за комуникация

Description

Description

Избира допълващи или алтернативни методи за комуникация за пациентите, например автоматизирани устройства и жестомимичен език и инструктира пациентите как да ги използват. Обучава пациенти с малка или никаква речева способност как да правят звуци, да подобрят гласа си или да увеличат езиковите си умения, като им дава възможност да общуват по-ефективно.

Връзки

URI на понятието

Status

released