Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на топлинни изисквания

Description

Description

Разработва топлинни изисквания на инженерско ниво, например далекосъобщителните системи. Подобрява и оптимизира тези проекти чрез използване на термични решения или техники за експериментиране и валидиране.

Връзки

URI на понятието

Status

released