Skip to main content

Show filters

Hide filters

действане самостоятелно по предоставянето на услуги по отдаване под наем

Description

Description

Изпълнява задачи като комуникация с клиенти, отговаря на телефона, отдава продукти под наем, решава технически проблеми без насоки или чужда подкрепа, взема решения самостоятелно и поема отговорност за тях.

Връзки

URI на понятието

Status

released