Skip to main content

Show filters

Hide filters

осъществяване на връзка с ръководителите на дистрибуторския канал

Description

Description

Осъществява връзка с ръководителите на дистрибуторски канали с цел съвместно планиране и договаряне на прояви за рекламиране на марките и продуктите, продавани чрез тези дистрибуторски канали.

Връзки

URI на понятието

Status

released