Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на концепции за енергоспестяване

Description

Description

Използва текущите резултати от научните изследвания и си сътрудничи с експерти за оптимизиране или разработване на концепции, оборудване и процеси на производство, които изискват по-малко количество енергия, например нови изолационни практики и материали.

URI на понятието

Status

released