Skip to main content

Show filters

Hide filters

инспектиране на офшорни съоръжения

Description

Description

Провежда редовни инспекции по време и след изграждането на офшорни съоръжения, например нефтени платформи, за да гарантира свеждане до минимум на риска и спазване на разпоредбите.

URI на понятието

Status

released