Skip to main content

Show filters

Hide filters

организиране на работата

Description

Description

Организира, разпределя и координира членовете на екипа. Организира производствени програми и планира производството и продажбите. Закупува материали и оборудване. Управлява запасите.

URI на понятието

Status

released