Skip to main content

Show filters

Hide filters

събиране на финансова информация относно имоти

Description

Description

Събира информация относно предишни сделки, свързани с имота, например цените, на които имотът е бил продаден преди това, и разходите по реновиране и ремонтни дейности с цел получаване на ясна представа за стойността на имота.

Връзки

URI на понятието

Status

released