Skip to main content

Show filters

Hide filters

информационна структура

Description

Description

Видът на инфраструктурата, който определя формата на данните: полуструктурирани, неструктурирани или структурирани.

Връзки

URI на понятието

Status

released