Skip to main content

Show filters

Hide filters

слънчева енергия

Description

Description

Енергията, която произхожда от светлината и топлината на слънцето и която може да бъде впрегната и използвана като възобновяем източник на енергия чрез използване на различни технологии, напр. фотоволтаична енергия (PV) за производство на електроенергия и слънчева топлинна енергия (STE) за производство на топлинна енергия.

Връзки

URI на понятието

Status

released