Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на CAD софтуер за табани

Description

Description

Цифровизира и сканира калъпите. Работи с файлове в различни CAD системи. Създава 3D модели на табани и създава 2D компютърни проекти. Класифицира и получава серията размери. Изготвя технически спецификации за производство. Произвежда 2D и 3D компютърно проектирани и технически чертежи на форми за вулканизирани табани и табани с инжектиран материал. Експортира файлове на виртуалните модели до 3D принтери, CAM или CNC системи.

URI на понятието

Status

released