Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

провеждане на проучване за осъществимост на малки ветрогенераторни системи

Description

Description

Извършва оценка на потенциала на малки ветрогенераторни системи. Осъществява стандартизирано проучване с цел да прогнозира потреблението на електрическа енергия в сградата и частта от общото снабдяване, осигурена от малки ветрогенераторни системи, като провежда изследвания, за да подпомогне процеса на вземане на решения.

URI на понятието

Status

released