Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на проучване за осъществимост на малки ветрогенераторни системи

Description

Description

Извършва оценка на потенциала на малки ветрогенераторни системи. Осъществява стандартизирано проучване с цел да прогнозира потреблението на електрическа енергия в сградата и частта от общото снабдяване, осигурена от малки ветрогенераторни системи, като провежда изследвания, за да подпомогне процеса на вземане на решения.

URI на понятието

Status

released