Skip to main content

Show filters

Hide filters

теоретична лексикография

Description

Description

Академичната област, която се занимава със синтагматични, парадигматични и семантични зависимости в рамките на речника на даден език.

Връзки

URI на понятието

Status

released