Skip to main content

Show filters

Hide filters

нормализиране на данни

Description

Description

Редуцира данните до тяхната точна основна форма (нормални форми), за да се постигнат резултати като свеждане на зависимостта до минимум, премахване на съкращенията, повишаване на съгласуваността.

Алтернативен етикет

анализ на данни

нормализиране на данните

нормализирането на данни

подготовка на данни

предварително обработване на данни

URI на понятието

Status

released