Skip to main content

Show filters

Hide filters

установяване и поддържане на връзка с представители на съоръжения за третиране на отпадъци

Description

Description

Комуникира със структури, занимаващи се с третирането на опасни или безопасни отпадъци, с цел да се гарантира ефективно сътрудничество при организирането на процедури за третиране на отпадъци.

Връзки

URI на понятието

Status

released