Skip to main content

Show filters

Hide filters

Гъвкаво управление на проекти

Description

Description

Подходът за прилагане на гъвкаво управление на проекти е методология за планиране, управление и контрол на ресурсите от ИКТ с цел постигане на конкретни цели и използване на инструментите на ИКТ за управление на проекти.

Връзки

URI на понятието

Status

released