Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на огнестрелни оръжия

Description

Description

Стреля с един или няколко типа огнестрелни оръжия и познава техниките за безопасно боравене, целта на огнестрелното оръжие и изстрела.

Връзки

URI на понятието

Status

released