Skip to main content

Show filters

Hide filters

информиране на лицата, отговорни за изработването на политиките, относно предизвикателства, свързани със здравето

Description

Description

Предоставя полезна информация, свързана с професиите в областта на здравеопазването, за да се гарантира, че решенията по политиките се вземат в полза на общностите.

Връзки

URI на понятието

Status

released