Skip to main content

Show filters

Hide filters

събиране на техническа информация

Description

Description

Прилага систематични изследователски методи и общува със съответните страни с цел намиране на конкретна информация и оценяване на резултатите от научните изследвания за оценка на значимостта на информацията, свързаните технически системи и разработки.

URI на понятието

Status

released