Skip to main content

Show filters

Hide filters

тълкуване на религиозни текстове

Description

Description

Тълкува съдържанието и посланията на религиозните текстове, за да се развива духовно и да помага на останалите в своето духовно развитие, прилага съответните пасажи и послания по време на услуги и церемонии или с цел теологично обучение.

Връзки

URI на понятието

Status

released