Skip to main content

Show filters

Hide filters

общуване с потребители

Description

Description

Отговаря и общува с потребители по най-ефикасния и целесъобразен начин, за да получи достъп до желаните продукти или услуги, или всякаква друга помощ, от която може да се нуждае.

Алтернативен етикет

общуване с клиенти

Връзки

URI на понятието

Status

released