Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно екологичните проблеми от минните дейности

оценяване на въздействието на личното поведение върху околната среда

работа с компютри

създаване и защита на компютърни системи

защита на икт устройства

безопасност на ИКТ

опазване на околната среда от въздействието на цифровите технологии

управляване на въздействието върху околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

управляване на въздействието на дейностите върху околната среда

оценяване на въздействието върху околната среда

съобщаване на информация за екологичното въздействие от минните дейности

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Подкрепяне на другите

консултиране на другите

умения

комуникация, сътрудничество и творчество

предоставяне на съвети и консултации

консултации по екологични въпроси

съветване относно екологичните проблеми от минните дейности

Description

Description

Съветва инженери, геодезисти, геотехнически персонал и металурзи относно опазването на околната среда и възстановяването на земята във връзка с миннодобивни дейности.

URI на понятието

Status

released