Skip to main content

Show filters

Hide filters

процедури за изпитване на електронни изделия

Description

Description

Протоколи за изпитване, които позволяват различни анализи на електронни системи, продукти и компоненти. Тези изпитвания включват изпитване на електрически свойства, напр. напрежение, ток, съпротивление, капацитет и индуктивност, както и изпитване на специфични електронни компоненти като електронни лампи, полупроводници, интегрални схеми и батерии. Тези изпитвания включват визуална проверка, изпитвания на действието, екологични изпитвания и тестове за безопасност.

URI на понятието

Status

released