Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на качеството на лозите

Description

Description

Помага при оценяването на лозите и сортовите плодове. Наблюдава доставката и оценява плодовете съгласно параметри и спецификации за качество.

Връзки

URI на понятието

Status

released