Skip to main content

Show filters

Hide filters

управление на инспекции на оборудване

Description

Description

Наблюдава формалните или официалните инспекции и прегледи с цел редовно изпитване и проверка на имущество и оборудване.

Алтернативен етикет

контролиране на инспекции на оборудване

управление на инспекциите на оборудване

управление на проверки на оборудване

управлението на инспекции на оборудване

URI на понятието

Status

released