Skip to main content

Show filters

Hide filters

изпълняване на поети ангажименти

Description

Description

Изпълнява задачите си по самодисциплиниран, надежден и целеустремен начин.

Алтернативен етикет

изпълняване на задачи

URI на понятието

Status

released