Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на процеси за управление на отпадъци

Description

Description

Разработва оборудване, методи и процедури, които могат да се прилагат за различни видове съоръжения за третиране и изхвърляне на отпадъци, за да се подобри ефективността на процесите за управление на отпадъците, да се намали въздействието върху околната среда и да се гарантира безопасността на персонала, работещ в сферата на управлението на отпадъците.

URI на понятието

Status

released