Skip to main content

Show filters

Hide filters

насърчаване на приобщаването в организации

Description

Description

Насърчава многообразието и еднаквото отношение към половете, етническите групи и малцинствата в организациите с цел да се предотврати дискриминацията и да се гарантира приобщаване и положителна среда.

URI на понятието

Status

released