Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на заемите

Description

Description

Проучва и анализира заемите, предоставени на организации и физически лица, чрез различни форми на кредити, например защита от овърдрафт, експортни кредити, срочни кредити и закупуване на търговски полици.

Алтернативен етикет

анализиране на кредитите

URI на понятието

Status

released