Skip to main content

Show filters

Hide filters

застъпничество за кауза

Description

Description

Представя мотивите и целите на определена кауза, например благотворителна кауза или политическа кампания, на отделни лица или на по-широка аудитория с цел получаването на подкрепа по каузата.

URI на понятието

Status

released