Skip to main content

Show filters

Hide filters

препоръчване на книги на клиентите

Description

Description

Предоставя препоръки за книги въз основа на историята на четивата на клиентите и личните предпочитания за книги.

Връзки

URI на понятието

Status

released