Skip to main content

Show filters

Hide filters

изящни изкуства

Description

Description

Теорията и техниките, необходими за съставянето, произвеждането и изпълнението на произведения на изобразителното изкуство, напр. рисунки, картини, скулптури и други художествени форми.

URI на понятието

Status

released