Skip to main content

Show filters

Hide filters

спазване на работен график

Description

Description

Управлява последователността на дейностите, за да бъде завършена работата в договорените срокове, като се спазва работен график.

Връзки

URI на понятието

Status

released