Skip to main content

Show filters

Hide filters

предприемане на мерки по аспекти, свързани с общественото здраве

Description

Description

Насърчава здравословни практики и поведение, за да се гарантира доброто здравословно състояние на населението.

URI на понятието

Status

released