Skip to main content

Show filters

Hide filters

енергия

Description

Description

Мощност под формата на механична, електрическа, топлинна, потенциална или друга енергия от химически или физически ресурси, която може да се използва за управление на физическа система.

Връзки

URI на понятието

Status

released