Skip to main content

Show filters

Hide filters

бордни системи за управление на въздухоплавателно средство

Description

Description

Познават настройките, характеристиките и работата на бордните системи за управление на въздухоплавателно средство. Управляват плоскостите за управление на полета, контролите в пилотската кабина, връзките и работните механизми, необходими за контрол на посоката на полета на въздухоплавателното средство. Работят с контролите на двигателя на въздухоплавателното средство, за да променят скоростта му.

Връзки

URI на понятието

Status

released