Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

записване на производствените данни за контрол на качеството

мисловни умения и компетентности

Планиране и организиране

организиране на информация, предмети и ресурси

работа с количествени данни

записване на данни за производство

ръководни умения

организиране, планиране и съставяне на графици за работа и дейности

планиране на операции и производствен процес

контролиране на производството

tрансверсални умения и компетентности

умения и компетентности за самоуправление

Работене по ефективен начин

осигуряване на качество

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдаване на качеството на стоки

проверяване на качеството на продуктите

работа с компютри

достъп и анализиране на цифрови данни

управление, събиране и съхранение на цифрови данни

използване на бази данни

прилагане на процеси за качество на данните

умения

информационни умения

документиране и записване на информация

поддържане на оперативни записи

записване на производствените данни за контрол на качеството

Description

Description

Води документация за повреди, намеси и нередности по машината с цел контрол на качеството.

Връзки

URI на понятието

Status

released