Skip to main content

Show filters

Hide filters

продажба на продукти

Description

Description

Увеличава продажбите, като идентифицира нуждите на клиента от покупка и насърчава ползите и характеристиките на продуктите на организацията. Откликва и разрешава възраженията на клиентите и договаря взаимноизгодни условия.

URI на понятието

Status

released