Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на ресурсите на машинно отделение

Description

Description

Разпределя, назначава и приоритизира ресурсите в машинното отделение. Общува ефективно, демонстрирайки самоувереност и лидерство. Получава и поддържа обстоятелствена осведоменост, вземайки под внимание опита на екипа.

URI на понятието

Status

released