Skip to main content

Show filters

Hide filters

електромеханика

Description

Description

Инженерни процеси, които съчетават електрическо и машинно инженерство при прилагането на електромеханика в устройства, които се нуждаят от електричество, за да създадат механично движение или устройства, които създават електричество чрез механично движение.

Връзки

URI на понятието

Status

released