Skip to main content

Show filters

Hide filters

предоставяне на клинична психологическа оценка

Description

Description

Предоставя клинична психологическа оценка във връзка със здравето и здравното и здравеопределящото поведение и опит, както и клиничните заболявания и тяхното въздействие върху човешкия опит и поведение.

URI на понятието

Status

released