Skip to main content

Show filters

Hide filters

осъществяване на контакти със строителните бригади

Description

Description

Обменя информация със строителни екипажи или надзорни органи, за да се гарантира гладкото протичане на строителния проект. Получава актуална информация за напредъка и пречките и съобщава на екипажи за всякакви промени в графика или процедурите.

URI на понятието

Status

released