Skip to main content

Show filters

Hide filters

съобщаване на информация за благосъстоянието на младежта

Description

Description

Съобщава информация за поведението и благосъстоянието на младежта на родители, училища и други лица, отговарящи за възпитанието и образованието на младежта.

URI на понятието

Status

released