Skip to main content

Show filters

Hide filters

консултиране относно пазарни стратегии

Description

Description

Анализира информацията и формулира препоръки за възможни подобрения, пазарни стратегии и предпочитания на клиентите с цел адаптиране на пазарния подход на дружеството.

Връзки

URI на понятието

Status

released