Skip to main content

Show filters

Hide filters

поддържане на електрическо оборудване

Description

Description

Изпитва електрическо оборудване за неизправности. Отчита мерките за безопасност, вътрешния правилник на предприятието и законодателството относно електрическите съоръжения. Почиства, ремонтира и заменя части и съединения според изискванията.

Връзки

URI на понятието

Status

released