Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на алтернативни минни методи

Description

Description

Разработва нови методи и процедури за разработване на мини с цел постигане на максимална ефективност на мината; гарантиране на спазването на фирмените стандарти и отрасловите разпоредби и изисквания.

Връзки

URI на понятието

Status

released